UDFASNING AF R-22 KØLEANLÆG

Ejer du et R22-anlæg? Så bør du læse videre.

Siden 1. januar 2015 har det været ulovligt at bruge R22-kølemiddel i hele Europa. Kølemidlet er skadeligt for miljøet og ozonlaget, og EU udfasede det med udgangen af 2014.

Ejer du et R22-køleanlæg, er det stadig lovligt at holde det i drift, men vi må ikke længere fylde kølemiddel på anlægget. Derfor risikerer du at stå i en situation, hvor du mister muligheden for at bruge dit køleanlæg fra den ene dag til den anden. Du skal altså tage stilling til, om dit køleanlæg skal ombygges eller udskiftes. Du kan enten anskaffe et nyt køleanlæg eller få konverteret dit nuværende anlæg, hvis det har en fyldning under 10 kg og så anvende andre kølemidler.

FORDELE VED AT UDSKIFTE DIT R22-KØLEANLÆG

  • Lavere energiforbrug
  • Forbedret driftssikkerhed
  • Færre udgifter til vedligeholdelse
  • En stærk miljøprofil

Med et nyt køleanlæg vil du kunne spare betragteligt på energiforbruget, hvis anlægget etableres med fokus på energiforbrug og driftomkostninger. Om det nye anlæg skal køre med naturligt kølemiddel som CO2, ammoniak, frikøling eller varmegenvinding, afhænger af installationstype og applikation. Ørbæk Køleteknik rådgiver dig til den helt rigtige løsning. Vi bistår med beregninger, tilbud og montering af dit nye, energirigtige køleanlæg.

Har du spørgsmål til udfasningen af dit R22-anlæg, eller ønsker du at udskifte eller konvertere dit anlæg, så ring til os på tlf. 32 111 222.

REGLERNE FOR UDFASNING

Du kan læse mere om reglerne for udfasningen af R-22 i dette PDF-dokument fra Autoriserede Kølefirmaer’s Brancheforening.